Lilinkotisäätiö viettää tänä vuonna 15-vuotisjuhlavuottaan, jonka kunniaksi Lilinkotisäätiön kehittämispäällikkö Heikki Hyvönen kertoo juttusarjassaan säätiön 15-vuotisesta taipaleesta. Sarjan kolmannessa ja viimeisessä osassa Heikki käsittelee toipumisorientaatioon siirtymistä.

Juttusarjani toisessa osassa avasin Lilinkotisäätiön yhteisöllistä mallia, joka oli toimiva. Säätiön oli kuitenkin aika uudistua muuttuvien haasteiden mukana. Yhteisöllisyys siinä muodossa kuin se meillä toteutui ei vastannut enää yksilöiden kehitystarpeisiin. Vuonna 2018 säätiöllä alkoi uusi strategiakausi ja toipumisorientaation aika.

Alkusysäys toipumisorientaatioon saatiin, kun viestit Euroopasta kertoivat siellä etenevän toimintamallin, Recovery Orientationin valtaavan alaa. Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliiton opintomatka Lontooseen vuonna 2014 herätti meidät pohtimaan Recovery College -mallin toteuttamista Suomessa, mutta vasta vierailu Tanskaan vuonna 2015 räjäytti pankin.

Tanskalaiset näyttivät meille, mitä Recovery Orientation (suom. toipumisorientaatio) voi merkitä, kun sitä sovelletaan organisaatioiden kaikkeen toimintaan. Tanskalaisten periaatteet kuulostivat tutuilta ja ensimmäinen ajatus oli, että noinhan me jo toimimme. Lähempi tarkastelu osoitti kuitenkin, että toimimme monessa asiassa toipumisorientaation periaatteiden mukaisesti, mutta emme kuitenkaan kaikissa, emmekä johdonmukaisesti.

SSYK:n jäsenjärjestöt päättivät yhdessä aloittaa laajan muutoksen tekemällä Tanskan mallin mukaiset palvelulupaukset:

  • Me uskomme sinun mahdollisuuksiisi.
  • Otamme kaikessa yhteistyössämme huomioon sinun elämänkatsomuksesi ja -kokemuksesi.
  • Sinä päätät.
  • Me emme puhu sinusta vaan sinulle.

Palvelulupausten juurruttaminen

Lilinkotisäätiössä lupauksia käsiteltiin työyhteisöissä ja asukasyhteisöissä. Lupausten pohjalta tehtiin rintamerkkejä, joista jokainen sai valita itselleen mieluisimman. Näin lupaukset saivat konkreettisemman ilmenemismuodon.

Lilinkotisäätiölle teetetyt viisi toipumisorientaatio-rintamerkkiä, joissa lukee puhu mulle, älä musta, pääosassa, mä päätän, mun unelma sekä kuuntele.

Kävimme läpi kaikki sopimuksemme ja asiakirjamme ja päivitimme ne orientaation mukaisiksi. Luovuimme myös suljettujen ovien takana tapahtuvasta raportoinnista ja siirsimme asukasta koskevat kirjaamiset tapahtumaan asukkaan kotona.

Lisäksi lisäsimme palvelujemme monimuotoisuutta: tarjoamme nyt tehostetusti tuettua palveluasumista ja palveluasumista sekä hajasijoitettua tuettua asumista. Teimme samalla uudelleen profilointia palvelukodeissamme, tarjoten Green Careen, omaisverkostotyöhön, dialogisuuteen ja hoivaan painottuvia koteja.

Uusi johtamisjärjestelmä

Toimme myös yhteisöllistä päätöksentekoa lähemmäs yksilöä lisäämällä hänen lähiyhteisönsä autonomiaa. Asukkaat otettiin mukaan koko organisaation päätöksentekoon uusien johtotiimien kautta. Lisäksi asukkaat saivat puheoikeudellisen edustajansa säätiön hallitukseen.

Myös henkilökunnan mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä ja toiminnan sisältöön paranivat ratkaisevasti. Vanha, palvelutalon johtajista ja hallinnon edustajista koostuva johtoryhmä lakkautettiin ja johto siirtyi viidelle johtotiimille: asiakastiimille, henkilöstötiimille, johtamistiimille, kehittämistiimille sekä talous- ja prosessitiimille. Tiimien tehtävänä on suunnitella ja toimeenpanna strategian mukaiset tavoitteet omilla vastuualueillaan. Tiimeissä työskentelevät ohjaajien, asukkaiden, yksiköiden johtajien ja hallinnon edustajat tasavertaisina jäseninä. Muodostettujen johtotiimien toimintaa tukemaan perustettiin ohjausryhmä.

Kuntoutujista toipujiksi

Muutos oli vapauttava, monet toimintamme osa-alueet, joita oli vaikea kuvata kuntouksen termein, saivat nimen. Asukkaamme vapautuivat elinikäisen kuntoutujan asemasta ja saivat oikeuden toipua yksilöinä omien intressiensä mukaan.

Toipumisorientaation synty liittyy vahvasti ihmisoikeusliikkeeseen Yhdysvalloissa. Kun Vietnamin sodan seurauksena suuri määrä nuoria miehiä palasi kotiin addiktoituneena heroiiniin, oli luotava vieroitusklinikoiden verkosto. Klinikoilla opittiin hoitamaan vieroitusoireita, mutta pysyvät tulokset elämänmuutoksen suhteen jäivät laihoiksi. Huomattiin, että kysymys on kohtelusta, joka alistavana ei tue toipumista yhteiskuntaan. Näin saivat alkunsa toipumisorientaation periaatteet.

Lilinkotisäätiön tarkoitus on parantaa psyykkisesti pitkäaikaissairaiden asemaa ja palveluja yhteiskunnassa. Määritelty tehtävämme ja toipumisorientaation ydin ovat yhtenevät. Siksi toipumisorientaation omaksuminen on ollut meille luontevaa ja antoisaa, ja siksi me olemme onnistuneet siinä hyvin.

 

LILINKOTISÄÄTIÖ

Vanha Helsingintie 8
00700 Helsinki

Henkilökunnan sähköpostit: etunimi.sukunimi@lilinkoti.fi

Löydät meidät myös somesta:

Pin It on Pinterest