Lilinkotisäätiön hallituksen kolmivuotinen toimikausi alkoi tammikuun alussa. Hallituksessa istuu tällä kaudella ensimmäistä kertaa myös asukkaiden ja henkilöstön edustajat. Näin varmistamme, että asukkaat ja henkilöstö pääsevät osallistumaan päätöksentekoon. Tutustu hallituslaisiin ja lue miksi he kokevat hallitustyön tärkeäksi.

Maarit Sulavuori, Lilinkotisäätiön hallituksen puheenjohtaja

Maarit Sulavuori, hallituksen puheenjohtaja
Toimin perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajana Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa. Olen mukana hallituksessa ensimmäistä täyttä kautta, sillä edellisellä kaudella tulin mukaan hallitukseen kesken kauden. Koen hallitustyöskentelyn Lilinkotisäätiöllä tärkeäksi, koska säätiö tuottaa tärkeää palvelua mielenterveystoipujille. Minusta on hienoa olla mukana tuottamassa hyvää palvelua, ja hallitustyöskentelyssä saa olla mukana suuntaamassa työtä ja toimintaa kohti tulevaisuutta sekä tuoda esiin myös uusia mahdollisuuksia.

Päivi Sjöblom, varapuheenjohtaja
Toimin johtavana ylihoitajana Helsingin psykiatria- ja päihdepalveluissa. Olen nyt toista kautta hallituksessa varsinaisena jäsenenä. Aiemmin olen ollut varajäsen usean kauden ajan. Koen hallitustyöskentelyn tärkeäksi, koska Lilinkotisäätiö on samaa palveluketjua psykiatria- ja päihdepalveluiden kanssa. Hallitustyöskentely on oiva näköalapaikka kehittää palvelujärjestelmää.

Heli Alkila, hallituksen jäsen
Työskentelen Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:ssä, Hoivan asiakkuusjohtajana. Työurani Helsingin Diakonissalaitoksella on melkein 20-vuotinen. Olen työskennellyt ikäihmisten, päihdekuntoutujien, mielenterveyskuntoutujien ja asunnottomien palveluissa. Lilinkotisäätiön hallituksessa olen mukana nyt toista kautta. Koen hallitustyöskentelyn Lilinkotisäätiöllä tärkeäksi, koska voin tuoda oman asiantuntemukseni ja työkokemukseni sosiaali -ja terveysalalla Lilinkotisäätiön käyttöön. Se on myös itselleni mahdollisuus verkostoitua ja oppia uutta.

Anna Helme, Lilinkotisäätiön hallituksen jäsen

Anna Helme, hallituksen jäsen
Toimin vastaavana suunnittelijana Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa. Koulutukseltani olen diplomi-insinööri tuotantotaloudesta. Lisäksi minulla on terveydenhoitajan koulutus. Olen mukana Lilinkotisäätiön hallituksessa ensimmäistä kautta. Koen hallitustyöskentelyn Lilinkotisäätiöllä tärkeäksi, koska sillä on tärkeä rooli asumispalvelujen järjestäjänä.


Merja Karinen, hallituksen jäsen
Toimin Mielenterveyden keskusliiton lakimiehenä ja olen ollut Lilinkotisäätiön hallituksen jäsenenä jo edelliselläkin hallituskaudella. Mielenterveyden keskusliitto on valtakunnallinen mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien edunvalvontajärjestö, joka valvoo ja ajaa heidän asemaansa ja oikeuksiaan yhteiskunnassa. Lakimiehenä tehtäviini kuuluvat oikeusneuvonta, edunvalvonta, vaikuttamistoiminta, koulutus ja konsultointi. Niin liiton kuin minunkin tehtäviini kuuluu nimenomaisesti asumispalveluissa olevien kuntoutujien aseman ja oikeuksien seuraaminen.

Jorma Oksanen, Lilinkotisäätiön hallituksen asiantuntijajäsen

Jorma Oksanen, hallituksen asiantuntijajäsen
Olen psykiatrian erikoislääkäri ja toiminut ennen viime kesäkuista eläkkeelle jäämistäni muun muassa Auroran sairaalan ylilääkärinä ja Jorvin sairaalan psykiatrian ylilääkärinä. Pidän edelleen myös yksityisvastaanottoa. Aurorassa vastuualueenani oli pitkään psykiatrinen kuntoutus sairaalassa ja avohoidossa. Lilinkotisäätiö perustettiin tänä aikana ja olen ollut sen hallituksessa mukana alusta asti, itse asiassa jo sen edeltäjän Niemikotiyhdistyksen aikana. Kuntouttava asuminen ja palveluasuminen ovat olleet keskeisiä toimialueita. Olen toiminut hallituksen valitsemana sosiaalipsykiatrian asiantuntijana ja tehtäväni on ollut varmistaa, että Lilinkotisäätiön kuntoutus on asianmukaista ja nykyajan vaatimuksia vastaavaa. Tämän suhteen ei ikinä ole ollut huolen häivää, sillä Lilinkotisäätiö on ollut aina psykiatrisen kuntoutuksen kehityksen etulinjassa.

Kaiju Yrttiaho, Lilinkotisäätiön hallituksen jäsen

Kaiju Yrttiaho, hallituksen jäsen
Olen toiminnanjohtajana Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:ssä. Helsingin Klubitalojen jäseninä on myös Lilinkotisäätiön asukkaita ja teemme muutoinkin yhteistyötä: esimerkiksi Klubitalojen jäseniä on osa-aikaisesti palkkatöissä säätiössä. Olen toista kautta säätiön hallituksessa. Koen hallitustyöskentelyn tärkeäksi, koska Lilinkotisäätiön asukkaat ja Klubitalojemme jäsenet ovat ihmisiä, jotka yhteiskunnassa helposti jätetään syrjään ja heidän oikeutensa jäävät toteutumatta. Säätiö ja yhdistyksemme huolehtivat osaltaan, että myös näitä ihmisiä kohdellaan ihmisoikeuksia ja -arvoja kunnioittaen. Jokaisen elämä on arvokas ja merkityksellinen, ja meillä on säätiön kanssa yhteinen tavoite sen toteutumiseksi.

Jouko, asukkaiden edustaja
Hallituksen toimintaan lähdin mukaan, koska minua pyydettiin. Ehkäpä asia nytkähti eteenpäin, kun olin runsas vuosi sitten Lilinkotisäätiön strategiatyöryhmän jäsenenä. Olen mukana ensimmäistä kautta ja pesti kestää kolme vuotta. Pidän mukanaoloa erittäin tärkeänä kahdesta syystä: ensinnäkin voin tuoda julki asukkaiden toivomukset suurissa strategisissa kysymyksissä, ja toisaalta voin esittää näkemyksiä liittyen Lilinkotisäätiön toimintaan.

Maarika, asukkaiden varaedustaja
Toimin Lilinkotisäätiön asiakastiimissä asukasedustajana, ja kun minua ehdotettiin asukasedustajaksi myös hallitukseen, lähdin pienen pohdinnan jälkeen innolla mukaan. Olen kiinnostunut hallitustyöstä, siitä miten ja millaisia päätöksiä siellä tehdään. Asukasedustajina meillä on mahdollisuus vaikuttaa, kun voimme tuoda näkemyksemme ja mielipiteemme julki. Yhtenä toiveena on lisätä myös yhteistyötä esimerkiksi hallituksen ja asukastoimikuntien välillä.

Toni Terho, henkilöstön edustaja
Työskentelen ohjaajana Lilinkotisäätiöllä. Vuosien mittaan olen kiertänyt käytännössä kaikki Lilinkotisäätiön yksiköt läpi. Koulutukseltani olen sekä teologian maisteri että lähihoitaja. Henkilöstön edustajille avautui nykyisen hallituksen aloittaessa mahdollisuus päästä mukaan Lilinkotisäätiön hallitustyöskentelyyn, joten olen ensimmäistä kautta hallituksessa. Koen edustajan roolin tärkeäksi, koska työskentelen itse niin sanottuna riviohjaajana, ja on mielestäni hyvä saada ohjaajan näkökulma esiin myös Lilinkotisäätiön hallitustasolla. Hallitustyöskentely antaa lisäksi itselleni aivan uudenlaisen perspektiivin koko säätiön toimintaan.

Ritva Luukkonen, henkilöstön varaedustaja
Olen koulutukseltani mielenterveyshoitaja ja työskentelen Lilinkotisäätiöllä ohjaajana. Tulin valituksi Lilinkotisäätiön hallitukseen henkilöstön varaedustajaksi henkilöstötiimin kautta, jossa olen toiminut uusien johtotiimien perustamisesta saakka eli vuoden 2018 alusta. Pidän henkilöstön edustusta hallituksessa tärkeänä, koska se edustaa osaltaan avointa johtamiskulttuuria. Henkilöstön edustus avaa tärkeän linkin Lilinkotisäätiön hallituksen ja henkilöstön välille, edistäen vuorovaikutusta ja suoden mahdollisuuden tuoda esiin henkilöstölle tärkeitä asioita.

Hallituksen sihteerinä toimii Riikka Kallio Lilinkotisäätiöltä. Hallituksen varajäseniksi valittiin Pirkko Jantunen MTKL ry:stä, Maria Kahila Helsingin kaupungilta, Leena Luhtasela Helsingin kaupungilta, Kati Sinivuori Helsingin kaupungilta, Tapio Tähtinen Helsingin Diakonissalaitokselta sekä Sami Ylitalo ESKOT ry/Klubitalosta. Lisäksi Jussi Niemi-Pynttäri valittiin varalle hallituksen asiantuntijajäseneksi.

 

LILINKOTISÄÄTIÖ

Vanha Helsingintie 8
00700 Helsinki

Henkilökunnan sähköpostit: etunimi.sukunimi@lilinkoti.fi

Löydät meidät myös somesta:

Pin It on Pinterest