PÄÄOSASSA IHMINEN

ASUKKAILLE

Palvelukoteihimme voidaan valita 18 vuotta täyttäneitä helsinkiläisiä. Palvelukotien asukasvalinnat valmistelee ja asiakkaiden sijoituksesta päättää Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan Asumisen tuen SAS-työryhmä.

Valinnan perusteet ovat pitkäaikainen psykiatrinen sairaus ja tuen tarve. Asuntoja palvelukodeista voi hakea psykiatrisen poliklinikan kautta.

Asukastoimikunnat

Lilinkotisäätiön palvelukotien asukkaat valitsevat kussakin talossa keskuudestaan jäsenet asukastoimikuntaan, jonka tehtävänä on ajaa asukkaiden etuja ja toimia heidän ”äänitorvenaan”.

Toimikunnat mm. laativat talojensa järjestyssäännöt sekä järjestävät tapahtumia ja retkiä asukkaiden toiveiden mukaan.

Asukastoimikunnat järjestävät varainhankintaa esimerkiksi pitämällä kirpputoria ja järjestämällä bingoa. Tulevaisuuden tavoitteena on, että eri palvelukotien asukastoimikunnat tekevät yhteistyötä ja toimivat koko organisaation tasolla.

Osallistuminen johtotiimeihin

Lilinkotisäätiöllä asukkailla on mahdollisuus osallistua säätiön johtotiimeihin yhdessä henkilökunnan kanssa.

Myös säätiön hallituksessa on asukasedustaja, jolla on puheoikeus.

Asukasasiamies 

Lilinkotisäätiön asumispalveluissa toimii asukasasiamies. Hän huolehtii siitä, että Lilinkotisäätiön palvelukodeissa asuvia asukkaita kohdellaan asianmukaisesti ja hyvin. Asiamies on riippumaton ja puolueeton. Keskustelut hänen ja asukkaan välillä ovat luottamuksellisia, eikä niitä kirjata asukkaan tietoihin asukasraportointijärjestelmään.

Hyvään asumispalveluun ja kohteluun kuuluvat mm. seuraavat periaatteet:

Asukkaan

– ihmisarvoa ei loukata missään vaiheessa
– uskonnollista tai muuta vakaumusta kunnioitetaan
– yksityisyyttä kunnioitetaan.

Jos asukas on tyytymätön asumispalveluun tai kohteluun, asiamies avustaa ja neuvoo keneen ottaa yhteyttä ja tarvittaessa neuvoo asukkaalle, miten muistutus tehdään.

Asukasasiamies

– tiedottaa ja neuvoo asukkaita oikeusasioissa
– pyrkii parantamaan asukkaan asemaa ja oikeusturvaa
– on perehtynyt lakeihin, jotka koskevat asukkaan oikeusturvaa, huoneenvuokralakia sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksia
– on puolueeton eikä osallistu muuhun asiakastyöhön
– toimii sovittelijana, jos asukkaan ja henkilökunnan välillä syntyy riitatilanteita
– avustaa asukasta tekemään muistutuksen tai korvaushakemuksen, jos asiakas on tyytymätön asumispalveluun
– ei ota kantaa asiakkaan taudinmääritykseen tai hoidon/palvelun sisältöön
– ei hoida asianajajan tehtäviä.

 

Lilinkotisäätiön asukasasiamies on Mikaela Mansikkala.

Yhteydenotot numeroon 050 495 1049 tai sähköpostilla mikaela.mansikkala@lilinkoti.fi

 

LILINKOTISÄÄTIÖ

Vanha Helsingintie 8
00700 Helsinki

Henkilökunnan sähköpostit: etunimi.sukunimi@lilinkoti.fi

Löydät meidät myös somesta:

Pin It on Pinterest

Share This