PÄÄOSASSA IHMINEN

ASUKKAILLE

Palvelutaloihimme voidaan valita 18 vuotta täyttäneitä helsinkiläisiä. Palvelutalojen asukasvalinnat valmistelee ja asiakkaiden sijoituksesta päättää Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan Asumisen tuen SAS-työryhmä.

Valinnan perusteet ovat pitkäaikainen psykiatrinen sairaus ja tuen tarve. Asuntoja palvelutaloista voi hakea psykiatrisen poliklinikan kautta.

Asukastoimikunnat

Lilinkotisäätiön palvelutalojen asukkaat valitsevat kussakin talossa keskuudestaan jäsenet asukastoimikuntaan, jonka tehtävänä on ajaa asukkaiden etuja ja toimia heidän ”äänitorvenaan”.

Toimikunnat mm. laativat talojensa järjestyssäännöt sekä järjestävät tapahtumia ja retkiä asukkaiden toiveiden mukaan.

Asukastoimikunnat järjestävät varainhankintaa esimerkiksi pitämällä kirpputoria ja järjestämällä bingoa. Tulevaisuuden tavoitteena on, että eri palvelutalojen asukastoimikunnat tekevät yhteistyötä ja toimivat koko organisaation tasolla.

Asukasasiamies

Lilinkotisäätiön asumispalveluissa toimii asukasasiamies. Hän huolehtii siitä, että Lilinkotisäätiön palvelutaloissa asuvia asukkaita kohdellaan asianmukaisesti ja hyvin.

Asiamies on riippumaton ja puolueeton. Keskustelut hänen ja asukkaan välillä ovat luottamuksellisia, eikä niitä kirjata asukkaan tietoihin asukasraportointijärjestelmään.

Hyvään asumispalveluun ja kohteluun kuuluvat mm. seuraavat periaatteet:

Asukkaan

 • ihmisarvoa ei loukata missään vaiheessa
 • uskonnollista tai muuta vakaumusta kunnioitetaan
 • yksityisyyttä kunnioitetaan.

Jos asukas on tyytymätön asumispalveluun tai kohteluun, asiamies avustaa ja neuvoo keneen ottaa yhteyttä ja tarvittaessa neuvoo asukkaalle, miten muistutus tehdään.

Asukasasiamies

 • tiedottaa ja neuvoo asukkaita oikeusasioissa
 • pyrkii parantamaan asukkaan asemaa ja oikeusturvaa
 • on perehtynyt lakeihin, jotka koskevat asukkaan oikeusturvaa, huoneenvuokralakia sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksia
 • on puolueeton eikä osallistu muuhun asiakastyöhön
 • toimii sovittelijana, jos asukkaan ja henkilökunnan välillä syntyy riitatilanteita
 • avustaa asukasta tekemään muistutuksen tai korvaushakemuksen, jos asiakas on tyytymätön asumispalveluun
 • ei ota kantaa asiakkaan taudinmääritykseen tai hoidon/palvelun sisältöön
 • ei hoida asianajajan tehtäviä.

Lilinkotisäätiön asukasasiamies on Marianne Hietanen.

Yhteydenotot perjantaisin klo 9–13 numeroon 050 412 5342.

Muina aikoina asukasasiamiehen saa kiinni sähköpostilla: marianne.hietanen(at)lilinkoti.fi

 

 

LILINKOTISÄÄTIÖ

Vanha Helsingintie 8
00700 Helsinki

Henkilökunnan sähköpostit: etunimi.sukunimi@lilinkoti.fi

Löydät meidät myös somesta:

Pin It on Pinterest

Share This