Haimme alkuvuodesta hankepäällikköä ja hanketyöntekijää STEA:n rahoittamaan kolmivuotiseen The World of Recovery -hankkeeseen, jossa luodaan täysin uudenlaista työmenetelmää, joka yhdistää pelien vetovoiman ja digitalisaation tuomat uudet mahdollisuudet toipumiselle.

Tapio Koskenmäki ja Venla Leimu aloittivat maaliskuun alussa työssään, jossa he kehittävät uudenlaista toipumissuuntautunutta toimintamallia päihde- ja mielenterveystoipujien taitoharjoittelun tueksi.

Maaliskuu on mennyt käytännön järjestelyissä, kuten uuden Pasilassa sijaitsevan toimiston järjestelemisessä ja hankkeen käynnistämisessä.

Uusi toimisto kahtena kuvana. Ensimmäisessä hankepäällikkö Tapio työpöytänsä ääressä ja toisessa pöytäryhmä.
Uuden toimiston huonekalut saatiin lahjoituksina Koskikodilta, Viertokodilta, Mäkikodilta ja Vihdin-mökiltä.

Hankkeen etenemistä pääsee tulevaisuudessa seuraamaan tarkemmin hankkeen omien sivujen kautta, jotka ovat vielä työn alla.

Hankepäällikkö Tapio Koskenmäki esittäytyy

Olen Tapio Koskenmäki ja toimin hankepäällikkönä Lilinkotisäätiön uudessa The World of Recovery- toipumispelihankkeessa. Koulutukseltani olen kehityspsykologi. Olen aina ollut kiinnostunut ihmisen kehityksestä elämänkulussa. Uskon, että meissä kaikissa on voimavaroja, jotka auttavat meitä kasvamaan ihmisinä. Toipuminen ja uudenlaisen toimijuuden löytäminen on meille aina mahdollista.

Taustaltani olen järjestöammattilainen ja työskennellyt vuosia eri sote-alan järjestöissä. Työssäni olen toteuttanut erilaisia mielen hyvinvoinnin kehitysprojekteja. Minulle on kertynyt kokemusta projektinhallinnasta, viestinnästä ja arvioinnista. Olen myös työskennellyt ihmisten kanssa tukien yksilöitä, ohjaten ryhmiä sekä toteuttaen koulutuksia. Työni ovat pitäneet sisällään muun muassa mielenterveystyötä, vuorovaikutustaitoja, neuvontaa ja osallisuuden sekä voimavarojen löytämisen tukemista. Olen viihtynyt ihmiskeskeisessä ammatissani. Lilinkotisäätiön arvot ovatkin linjassa omien arvojeni kanssa.

Olen erittäin innostunut toipumispelihankkeesta ja työtehtävästä, jossa kannustan ihmisiä voimaantumaan. Näen, että pelien merkitys toipumistyössä tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Tämän hankkeen kautta voimme luoda uudenlaista pelillistä valmennuspolkua, voimaantumista, taitoharjoittelua ja yhteisöllisyyttä päihde- ja mielenterveystoipujille. Hanke on uusi avaus toipumisprosessiin. Pelissä voimme yhdistää toipumiseen uudenlaista osallisuutta, leikillisyyttä ja oivallusta. Tässä hankkeessa meillä on koossa hyvä tiimi. Odotan innolla yhteistyötä toipujien, henkilökunnan ja eri yhteistyöverkostojen kanssa.

Vapaa-ajalla olen aktiivisesti mukana monissa kansalaisjärjestöissä. Omia hyvinvoinnin lähteitäni ovat liikunta, läheiset, taideharrastukset ja luonnossa liikkuminen. Tykkään liikkua Helsingissä pyörällä, ja osallistunkin mielelläni Lilinkodin joukkueessa tuleviin kilometrikisoihin.

Hanketyöntekijä Venla Leimu esittäytyy

Olen Venla Leimu, The World of Recovery -hankkeen uusi hanketyöntekijä. Innostuin hankkeesta, koska se on ainutlaatuinen yhdistelmä merkityksellistä tukemistyötä, sosiaalista ryhmätyöskentelyä ja oman pelillistämisosaamiseni ja -innostukseni hyödyntämistä.

Olen koulutukseltani humanististen tieteiden kandidaatti ja tehnyt erilaisia töitä kielen parissa kirja-arvostelijana toimimisesta kielenkorjauksiin. Pääasiassa olen toiminut kieltenopettajana niin yksityisesti kuin ammatillisen koulutuksenkin puolella. Olen myös viihtynyt yhteisöllisissä pesteissä opiskelija- ja opettajatuutorina ja ainejärjestöaktiivina.

Ammattikoulussa moni opiskelijani kärsi motivaatiopulasta. Päädyin asetelmaa korjatakseni suunnittelemaan, testaamaan ja toteuttamaan pelillistettyjä kursseja metallialalle, lähihoitajille, eläintenhoitajille ja turva-alan opiskelijoille. Simuloimme opiskelijoiden kanssa erilaisia tilanteita huumorilla ja ilman pelkoa virheistä. Se oli hauskaa, tuloksellista ja toimivaa ryhmätoimintaa, missä moni aiemmin hiljainen opiskelija alkoikin viihtymään tunneilla ja uskaltautui puhumaan vieraalla kielellä.

The World of Recovery -hankkeen suhteen unelmani on päästä yhdessä testipelaajien ja hanketiimin kanssa suunnittelemaan, kokeilemaan ja toteuttamaan voimaannuttava, erilaisia arjen taitoja parantava toipumispeli. Tiedän jo omasta kokemuksestani pelaajana, millaisia mahdollisuuksia ja hienoja hetkiä pelien maailma voi tarjota. Toivon sydämestäni, että hankkeessa päästään sellaisten hetkien äärelle ja kokemaan positiivisia elämyksiä myös arkitodellisuudessa.

Olen perhe- ja ystäväkeskeinen, sosiaalinen tyyppi. Harrastuksiini kuuluu pelaaminen lautapeleistä konsolipeleihin, roolipeleihin ja kaikkeen siltä väliltä. Sydäntäni lähellä on myös scifi sen eri muodoissa, kirjallisuus, luonnossa liikkuminen ja uiminen.

 

LILINKOTISÄÄTIÖ

Vanha Helsingintie 8
00700 Helsinki

Henkilökunnan sähköpostit: etunimi.sukunimi@lilinkoti.fi

Löydät meidät myös somesta:

Pin It on Pinterest